Santi-Shop
fruitlavandeplage
A A A

LEVERING & NAVOLGING

SANTI-SHOP vertrouwt uw pakjes aan GLS of de Luxemburgse post toe.

Logo GLS Logo Post Luxembourg Logo bpost international

Bediende landen

U kunt wereldwijd geleverd worden. Gelieve de lijst, die hieronder te ontvouwen is, te raadplegen om na te gaan of uw land erbij is. Zou dit niet het geval zijn, verwittigt u ons a.u.b. per E-mail.

Landen waar Santi-shop reeds leveringen verwezenlijkte: 80


Kaart vergroten

Verzending

Er zijn één tot drie opties mogelijk, in functie van het leveringsadres):

 • afhaling door de klant (geen transportkosten)
 • verzending door pakketdienst (GLS: beperkt aantal EU-landen, eilanden uitgesloten)
 • verzending door postonderneming

Uw pakje is ter beschikking of verzendklaar ten laatste één werkdag na bestelling indien alle gevraagde producten in voorraad zijn.

Bij uw bestelling worden u enkel de mogelijke leveringsopties aangeboden. Eventueel mag u dan een optie uitkiezen naargelang uw voorkeur.

De pakjes worden niet verzonden op zaterdag, zondag en in Luxemburg legale feestdagen: vrijdag 1 januari, maandag 28 maart, donderdag 5 mei, maandag 16 mei, donderdag 23 juni, maandag 15 augustus, diensdag 1 november, maandag 26 december.

Een "Postbus" als afleveradres wordt niet aanvaard voor leveringen tegen handtekening.

Voor Frankrijk worden de "Espaces Colis" Cityssimo niet als afleveradres aanvaard omdat daar enkel Colissimo pakketten opgenomen worden. Voor Duitsland worden de DHL Paketshops niet aanvaard omdat daar enkel pakketten mogen geleverd worden die vanuit Duitsland verzonden werden.

Optie 1. Afhaling door de klant.

Geen transportkosten.

 • Ofwel komt u uw bestelling afhalen bij de zetel van Santi-shop (Boevange/Attert).
 • Ofwel kent u en treft u af en toe de beheerder van Santi-shop (of een van zijn naasten) en vraagt u of hij/zij uw bestelling bij gelegenheid kan afgeven.

Het adres van Santi-shop verschijnt automatisch als afleveradres.
Gelieve bij de bestelling in de ruimte "Opmerkingen bij uw bestelling" de gewenste leveringswijze aan te geven.
Wenst u uw bestelling in Boevange/Attert af te halen, neemt a.u.b. op voorhand contact met Santi-shop per e-mail of per telefoon om overeen te komen over datum en uur van de afhaling.

Indien u contante (geen cheques aanvaard) betaling gekozen hebt, liefst het exacte bedrag geven. Dank bij voorbaat!

Optie 2. Pakketdienst onderneming GLS

Pakketdienst onderneming GLS (General Logistics Systems) biedt leveringstermijnen van één tot vier werkdagen voor de buurlanden. De prijs hangt af van het bestemmingsland en het gewicht, per 5kg schijven, van het pakje. De pakjes vertrekken normaal elke middag (maandag tot vrijdag).

Bent u zelden thuis dan kunt u uw bestelling laten leveren in een Pakketshop waarvan u de adressen op de GLS website kunt vinden (indien deze dienst in uw land voorhanden is). In Frankrijk kunt u uw bestelling ook in een Point Relais van Mondial Relay laten leveren. Indien u deze oplossing kiest geeft u a.u.b. het adres van de Pakketshop/Point Relais als leveringsadres.

Een e-mail informeert u over de overhandiging van uw bestelling aan GLS en geeft u een link naar de online opvolging (tracking & tracing) op de website van GLS. Het is belangrijk actief uw pakje op te volgen om de levering niet te missen. In bepaalde gebieden staat opvolging per sms of Mobile App ter beschikking.

Het pakje is beperkt tot 30 kg en geïdentificeerd door een streepjescode (barcode). Indien een digicode nodig is om de aflevering mogelijk te maken, gelieve deze dan bij de bestelling aan te geven.

Opgelet. Het afleveradres mag geen postbus zijn, omdat het pakje tegen handtekening wordt geleverd. Gelieve na te gaan dat uw huis, deurbel en brievenbus duidelijk geïdentificeerd zijn, zodat de bezorger de levering vlot kan uitvoeren. Is uw adres een gehucht of buurtschap (zonder straatnaam en/of straatnummer) gelieve ons een telefoonnummer te geven waarmee de bezorger met u contact kan nemen om de weg te vragen.

Optie 3. Postverzending

De leveringstermijn hangt af van het bestemmingsland en van de gekozen verzendingswijze. Voor Frankrijk geeft de ervaring een leveringstermijn van 3 tot 6 werkdagen (buiten enkele uitzonderingen). Een e-mail informeert u over de overhandiging voor verzending van uw bestelling en de toegepaste verzendingsoptie, en geeft u (indien van toepassing) een link voor de online opvolging. Leest u ook op de FAQ pagina het antwoord op de vraag "Werden er al pakjes verloren?​".

Opgelet. Er kunnen douanekosten en BTW door bepaalde landen buiten de Europese Unie geëist worden. Deze kosten vallen ten laste van de koper. Best vraagt u meer informatie bij de plaatselijke autoriteiten.

Santi-shop S.àr.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten of problemen of langere leveringstermijnen te wijten aan de plaatselijke instanties en reglementen.

Er kunnen, naargelang bestemmingsland en bestelde producten, 3 opties voorgesteld worden voor de verzending. De pakjes vertrekken normaal 2 keer per week (dinsdag en vrijdag) tegen het einde van de voormiddag.

Optie A. Verzending zonder verzekering noch opvolging

De verzendingswijze is analoog aan die van een gewone brief : geen tracking mogelijk. Het pakje is beperkt tot 2 kg. Santi-shop wijst alle aansprakelijkheid af in geval van verlies van het pakje. Deze verzendingswijze is enkel te gebruiken voor bestellingen van een gering bedrag. (Zie FAQ)

Optie B. Verzending met gedeeltelijke opvolging

Het pakje is beperkt tot 2 kg en geïdentificeerd door een barcode.

Optie C. Verzending met opvolging

Het pakje is beperkt tot 30 kg en geïdentificeerd door een barcode.
Opgelet. Het afleveradres mag geen postbus zijn, omdat het pakje tegen handtekening wordt geleverd.

Tarieven

Het tarief hangt van de gekozen zendingswijze af. Een korting op de verzendingskosten van 1 € per bijkomende 10 € aankoop boven 20 € (excl. belastingen en aankoopbon) wordt u geschonken (bijvoorbeeld: korting van 1 € voor een bestelling van 31 €, korting van 4 € voor een bestelling van 62 €). Deze korting wordt bij de bestelling onmiddellijk in de verzendingskosten opgenomen.
Verpakkingskosten van 1 € worden toegevoegd voor elke bestelling van minder dan 10 €, exclusief belastingen en aankoopbon. Deze verpakkingskosten worden bij de bestelling onmiddellijk in de verzendingskosten opgenomen.
Kies uw bestemmingsland hieronder om de basistarieven te bekijken (zonder korting of verpakkingskosten).


Wat gebeurt er bij afwezigheid van de geadresseerde bij levering van het pakje?

Optie 1. Levering door postonderneming

Wat gebeurt bij afwezigheid hangt af van het bestemmingsland. Neemt u informatie bij het postkantoor of de postbode. Deze laat gewoonlijk een berichtje in de brievenbus die u informeert dat een pakje voor u klaar staat. Verder worden u dan meest verschillende handelswijzen voorgesteld door de post:

 • naar het postkantoor gaan met het berichtje om uw pakje af te halen,
 • een tweede aflevering aanvragen op een vastgelegde datum,
 • het pakje laten afleveren op een ander adres (arbeidsplaats, familie, buur, vriend...),
 • het berichtje overhandigen aan een kennis die het pakje op het postkantoor zal kunnen afhalen,
 • het pakje naar een ander postkantoor laten verzenden, bijvoorbeeld vlak bij uw werk.

Voor Luxemburg, biedt Post de dienst Pack Up aan welke u toelaat de leveringsplaats te kiezen die het best met uw tijdschema overeenstemt.

Optie 2. Levering door pakketdienst ondernemen (GLS)

Wat gebeurt bij afwezigheid hangt af van het bestemmingsland. Best informeert u bij het plaatselijk GLS kantoor of op hun website.

Leveringsprobleem

Santi-shop verzorgt heel bijzonder de verpakking van uw bestelling om alle schade tijdens het vervoer te vermijden. Helaas kan een probleem gedurende het vervoer nooit volledig uitgesloten worden.

De handtekening op de afleveringsbon of scanner van de transporteur betekent dat "de goederen werden afgeleverd in goede staat volgens het uiterlijk aspect van het pakket." Het is dus essentieel om de toestand van het pakket te controleren vóór de ondertekening. Indien de verpakking beschadigd is moet dit absoluut bij de ontvangst op de afleveringsbon of scanner van de transporteur (bijvoorbeeld: gescheurd, nat, verpletterd, gaatjes, enz. ....) vermeld worden. Geen klacht zal a posteriori door het transportbedrijf worden aanvaard indien er geen vermelding bij de ontvangst was.
Indien een beschadiging zichtbaar is neemt u a.u.b. foto's van het pakket (beschadigde zones) en, zo nodig, van de producten in het pakket vóór en gedurende het uitpakken, alsook van de beschadigde producten. Hoe meer bewijzen u ter beschikking heeft, des te gemakkelijker de terugbetaling zal gebeuren.
Werden producten beschadigd en onbruikbaar gemaakt, informeert u a.u.b Santi-shop per E-mail binnen de 24 uren en vermeldt u daarbij in de titel uw bestelnummer en, indien van toepassing, de barcode van het pakket. Beschrijft u a.u.b het probleem en voegt u de foto's alsook een kopie/weergave van de klacht die op de afleveringsbon of scanner van de transporteur werd vermeld.

Wij zullen samen met het transportbedrijf al het mogelijke doen om het probleem zo snel mogelijk te regelen.
Na inwilliging van de klacht door het transportbedrijf zullen wij u de prijs van het vernietigde product terugbetalen.

Indien bij het uitpakken blijkt dat een product beschadigd is moet de volgende procedure gevolgd worden.

 • Ophouden met het uitpakken en het beschadigde product terug op zijn plaats leggen in het kartonnen verzendpakje.
 • Het verzendingspakje in zijn geheel fotograferen zodat het beschadigd product duidelijk localiseerbaar is.
 • De producten verder één per één, beginnend met het beschadigde product, uit het verzendpakje halen en volgens dezelfde procedure complementaire foto's nemen indien er andere sporen van schade zijn.
 • Voor elk beschadigd product, een of meerdere foto's ervan nemen zodat daarmee duidelijk de omvang van de schade (verpakkingsdoosje, -fles of -zakje enz. ...) getoond wordt.
 • Ook foto's nemen van het verzendpakje zodra het leeg is, vanuit 4 richtingen zoals op bijliggend beeld aangegeven wordt.
 • Al deze informaties per e-mail aan Santi-shop opsturen, met melding van het bestelnummer.
 • Alle producten en het verzendpakje bewaren tot Santi-shop u het besluit voor het verdere verloop van zaken gegeven heeft.

Enkel producten die onbruikbaar of ongeschikt voor consumptie gemaakt werden zullen in aanmerking voor terugbetaling kunnen komen. Andere terugbetalingsklachten zullen als niet ontvankelijk beschouwd worden.

Niet ontvangen pakjes

Na de zending door Santi-shop van de E-mail met de verzendingsparameters van uw bestelling beschikt u over een maximumtermijn van 20 dagen voor Europa en 40 dagen buiten Europa om ons een niet ontvangen pakje te melden. Na deze termijn zal elk bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd worden.

Niet ontvangen of niet afgehaalde pakjes wegens tekort aan verzendingsopvolging door de klant zal onderworpen worden aan de in de "Algemene Verkoopvoorwaarden" beschreven procedure.

Werd de verzending door pakketdienstonderneming (GLS) verwezenlijkt, gelieve uw pakje op de betroffen website op te sporen.

Gaat het om een "verzending met opvolging" door de postonderneming, gelieve de door ons toegezonden link te gebruiken om uw pakket te lokaliseren.

Indien de online opvolging een probleem meldt of onvolledig is, gelieve ons een e-mail toe te zenden met vermelding in de titel "Pakket nn-xxxxx niet ontvangen". Wij zullen ons inspannen om u te helpen uw pakket te lokaliseren.

Indien het pakket niet wordt teruggevonden wordt u, in het geval van een "postverzending met lage verzekering en onvolledige opvolging", de verschuldigde verzekering betaald (maximaal 35€). In geval van een "verzending per pakketdienstonderneming" of "postverzending met verzekering en opvolging" wordt u, zodra het pakket als verloren wordt beschouwd en binnen de grenzen van het verschuldigde verzekeringsbedrag, een nieuw pakket toegestuurd.

Werd het pakket verzonden als "verzending zonder verzekering noch opvolging" en is het niet op de bestemmingsplaats toegekomen binnen de 30 dagen na verzending, dan is het risico groot dat het niet meer zal kunnen teruggevonden worden en dat het dus definitief verloren is. Geen enkel verzoek van terugbetaling wordt in dit geval aanvaard.

Opvolging van de bestelling

U beschikt over de volgende middelen om de status van uw bestelling te volgen.

 • De E-mail met bestellingsbevestiging. Dit bericht bevestigt de registratie van uw bestelling en bevat de gegevens: adressen, producten en prijzen (definitieve prijs, BTW inbegrepen). In geval u deze E-mail niet ontvangt, gelieve de juistheid van het E-mail adres gebruikt bij de aanmelding na te gaan evenals het anti-spam filter en de spambox van uw E-mailprogramma.
 • De intermediaire E-mails over de staat van de bestelling (indien van toepassing).
 • De verzendingsbevestiging-E-mail. Als u de keuze "Afhaling door de klant" hebt gekozen, verwittigt dit bericht u van de beschikbaarheid van uw pakje. Anders deelt het u mede dat het pakje aan de post of GLS werd overhandigd en geeft het u het opvolgingsnummer/barcode (indien van toepassing) en de verzendingswijze.
 • De slot-E-mail met de rekening in PDF-formaat.
 • Uw account op Santi-shop. Begeeft u zich op "Welkom, meldt u zich aan/Mijn account" (link beschikbaar bovenaan al onze webpagina's) om de status van uw lopende bestellingen te raadplegen.
 • Postverzending met opvolging. Klikt u op de opvolgingslink die u werd gegeven in de verzendingsbevestiging-E-mail
 • Pakketdienst onderneming (GLS). Online opvolging op de website GLS met het opvolgingsnummer (barcode) van uw pakje of direct met de link in de door Santi-shop toegezonden verzendingsbevestiging-E-mail. Indien u een smartphone bezit kunt u ook de gratische GLS Mobiel App gebruiken.

Voor aanvullende informatie over de opvolging van uw bestelling: contacteert ons.

We kijken er naar uit u te mogen bedienen.

Laatste update: 29/01/2016.